Page 7 - גילוי דעת
P. 7
ללמוד ולעסוק
התקדם למשרה תורנית חשובה ולפרנסה בכבוד
שיטת לימוד ייחודית שילוב פראקטיקה מעשית תכנית השמה
מכה לייצוג הלכתי בבתי הדין הרבניים
טוענים רבניים - הכשרה והס
והשתלבות בעבודה בשיתוף לשכת הטוענים הרבניים
מהבית
להכנה ממוקדת ומעשית לבחינות מהנעשה בבתי הדין
ע"י צוות דיינים מנוסים
לצורך קבלת רישיון
אפשרות ללמידה ב-
תכנית השמה ו אפשרות ללמיד מיועד לבני תור
מיועד לבני תורה בעלי רקע ישיבתי וגישה הלכתית
לפרטים והרשמה: 02-6321603 rishum@ynrcollege.org // ירושלים ,30 בית הדפוס
בית דין ובית הוראה שערי הלכה ומשפט
| 7
ג׳ בסיון ה'תשפ״א
ה ה ה


   5   6   7   8   9