Page 2 - גילוי דעת
P. 2
בהר-בחוקותי > 536 < כ״ה באייר ה׳תשפ״א
7/5/2021
עורכת: יעלי אליה מדי עורכת לשון: יעל בית הלחמי עיצוב: פרסומי ישראל, נועה רוזנברג צלם המערכת: רפי פריימן להזמנת אירועים וימי צילום מיוחדים 050-530-6873
תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או
טיפוליות נא לא לקרוא בשעת התפילה נא לשמור על קדושת הגיליון כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות
הדרכים הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
© כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל חפשו אותנו בפייסבוק גילוי דעת giluydaat.co.il | yael@pisrael.com
קרן אביה
לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג
הוצאה לאור: קרן אביה
פרסום: יהודה-054-8185050
הכנסו לאתר של גילוי דעת:
giluydaat.co.il
לשאלות, הבהרות, בקשות או כל נושא אחר מוזמנים לשלוח לנו ב- 053-3352991 : WhatsApp
מוצאי שבת
הדלקת נרות
ירושלים: 20:03
תל אביב: 20:05
חיפה: 18:56 חיפה: 20:06
ירושלים: 18:45 תל אביב: 19:03
גילוי דעת
אדם אחד בא לסוקרטס ואמר: “שמעת מה אומרים על הידיד שלך?” “לא”, ענה סוקרטס, “אבל לפני שאתה מספר, תגיד: האם העברת את השמועה על ידידי דרך שלוש המסננות?” “אילו מסננות?”, שאל האורח. “הראשונה, מסננת האמת – האם אתה בטוח שהדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא אמת?” האורח היסס: “בעצם איני בטוח. אני רק שמעתי את הסיפור מפי אחר... מהי המסננת השנייה?” “המסננת השנייה”, אמר סוקרטס, “היא מסננת הטוב – האם הדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא דבר טוב?” “להיפך”, אמר האורח, “זהו דבר איום ונורא. ומה המסננת השלישית?” “המסננת השלישית היא מסננת הנחוץ”, המשיך סוקרטס, “האם זה נחוץ לספר לי את הדבר הנורא על ידידי, שספק אם הוא אמת?” אחרי הפסקה אמר האורח: “לא, אין זה נחוץ כל כך”. “אז תשתוק!” אמר לו סוקרטס. מילים יכולות להרוג. ממש.
יעלי אליה מדי
להרוג את אמונתנו בעולם, להרוג מערכות יחסים, לחסל סיכויים, לגרום כאב שלא יתואר.
שבוע לא פשוט עבר על כולנו, אסון גדול ועצוב התרחש בציון קברו של רבי שמעון. שמחת החג הפכה לעצב גדול. התחברתי מאוד לדבריהם של הרב שמואל אליהו ועוד רבנים שאמרו רגע אחרי האסון, עכשיו זמן לשתוק ולחבק. אין
צורך במילים.
לפעמים באמת עדיף לשתוק ולחבק ובזה יש אמירה בעלת מסר חזק. היה מרגש מאוד, לראות את ההתגייסות של ההמונים לתרומת דם, לאירוח, לחלוקת מזון וליווי הלוויות. קיימת תחושה חזקה בקרב הציבור של פחות דיבורים זמן למעשים. וכמו שכבר אנחנו מורגלים מעצב לשמחה, נחגוג
בשבוע הבא את יום ירושלים.
שבת שלום!
יעלי ■
תמונת השבוע: ירושלים של זהב
צילום תמונת שער: ?????
כ״ה באייר ה'תשפ״א
2|


   1   2   3   4   5