Page 3 - גילוי דעת
P. 3
יום
6-13.5
ביום ירושלים הזה לא צריך לבחור!
הופעות אתרים
שמח!
שבוע החגיגות כ"ד אייר – ב' סיוון
סיורים
הטבות בבתי מלון בעיר
טקסים
לכל האירועים:
www.myjlm.co.il
אטרקציות לכל המשפחה
משרד החוץ
| 3
כ״ה באייר ה'תשפ״א


   1   2   3   4   5